Plac Zabaw już w Chomętowie

Plac Zabaw w miejscowości Chomętowo, gm. Brzeżno.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie w ramach Grantu zrealizowanego w ramach konkursu nr 4/2017/G ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania – „Powiatu Świdwińskiego” – zakres tematyczny operacji: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Plac zabaw w miejscowości Chomętowo powstał obok boiska, co umożliwiło stworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego w centrum miejscowości. Dużym potencjałem obszaru, na którym zostało zrealizowane zdanie jest szlak rowerowo-pieszy pn. „Kocioł Świdwiński” upamiętniający walki z 1945r. Jego długość to 63 km a trasa przebiega po najpiękniejszych zakątkach Gminy Brzeżno i Świdwin. Przy współpracy PTTK Brzeżno i PTTK Świdwin organizowany jest corocznie rajd rowerowy szlakiem „Kotła Świdwińskiego” na trasie Świdwin – Koszanowo – Chomętowo, w którym udział biorą dzieci i dorośli z obu gmin. Zrealizowana operacja zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej, pozytywnie wpływa na wzrost atrakcyjności miejscowości oraz pozwoli na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Może Ci się również spodoba