Obchody Dnia Sołtysa w Gminie Brzeżno

W dniu 09.03.2019 r. w Gminnej  Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z sołtysami Gminy Brzeżno. W uroczystościach uczestniczyli włodarze gminy: Wójt Gminy Sławomir Koruc, Zastępca Wójta Marzena Osińska oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Janas . W obchodach Dnia Sołtysa wzięła również udział Senator RP Grażyna Anna Sztark. Padło wiele pięknych słów pod adresem Sołtysów. Podziękowano im za podjęty trud na rzecz rozwoju sołectw, życząc jednocześnie pomyślności i wytrwałości w wykonywanej pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz by ich praca zawsze spotykała się z akceptacją i życzliwością innych i przynosiła wiele satysfakcji.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowały Panie: Maria Łagutko i Anna Pólkowska oraz młodzież naszej szkoły, która przedstawiła krótką historię Pandory w ujęciu satyrycznym.

Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji i przekazania informacji dotyczących działalności na rzecz lokalnych społeczności na terenie Gminy Brzeżno.

Serdecznie dziękujemy osobom, które włączyły się do organizacji uroczystości.

Może Ci się również spodoba