NOWA INWESTYCJA – Uporządkowanie Cmentarza w Rzepczynie

Miło nam poinformować, że w dniu 27 września 2018 r., w Urzędzie Gminy w Brzeżnie została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach PROW pod nazwą „Budowa ogrodzenia cmentarza wraz z budową parkingu w m. Rzepczyno, gm. Brzeżno”, pomiędzy Gminą Brzeżno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jerzego Anielskiego oraz Zastępcę Wójta Sławomira Koruca a Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszardem Mićko. Jest to zadanie realizowane w ramach programu „Kształtowanie przestrzeni publicznej wsi na obszarach wiejskich”. Wartość zadania zamyka się w kwocie – 490.134,- zł, a przyznane dofinansowanie wynosi – 311.872,- zł.

 

Może Ci się również spodoba