Miesięczne Archiwum: marzec 2023

Kontrola zbiorników bezodpływowych.

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Brzeżno uprzejmie informuje, że od 03 kwietnia będą prowadzone przez pracowników Urzędu Gminu kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych. Podczas wykonywanych czynności właściciele nieruchomości poproszeni zostaną o okazanie dowodów potwierdzających opłatę za wywóz...