Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie informuje, że zostały opracowane uaktualnione „Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2”.

W/w wytyczne są dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/psse-swidwin/wytyczne-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych

Może Ci się również spodoba