UWAGA !!! PTASIA GRYPA

Apel,-ulotka-2

 

Szanowni Państwo !

 

Hodowcy drobiu przyzagrodowego z terenu Gminy Brzeżno.

W wioskach widoczny jest drób biegający po całym gospodarstwie, sąsiednich polach i  drogach.

W gospodarstwach widoczne są ślady karmienia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich, a hodowcy twierdzą, że nic nie wiedzą o zagrożeniu ptasią grypą, o nowych wymaganiach w tym zakresie i grożących im karach.

Z dniem 13 lutego 2017 roku Inspekcja Weterynaryjna rozpoczyna kontrole bioasekuracji w gospodarstwach. Za nie przestrzeganie zasad bioasekuracji będą nakładane na hodowców wysokie kary administracyjne na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.  z 2014r., poz. 1539 z późn. zm.) – wysokość kar w przedziale od 860,-zł do 3460,-zł (obliczono na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za m-c listopad 2016).  Jednocześnie informuję, że w PIW w Świdwinie zawsze dostępne są dodatkowe, kolorowe ulotki w wersji papierowej. PIW w Świdwinie będzie rygorystycznie podchodzić do wymogu posiadania bioasekuracji oraz nakładania kar.

Ponadto zgodnie z par. 1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091) każdy, kto utrzymuje drób lub inne ptaki ma nakaz zgłoszenia miejsca ich utrzymywania do powiatowego lekarza weterynarii, co do chwili obecnej uczyniło niewielu hodowców.

 

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod nr:

94 36 522 06.

Może Ci się również spodoba

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast