Szkolenie przygotowujące do aplikowania w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

Zapraszamy na :

Szkolenie  przygotowujące do aplikowania

w ramach

Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

 

Numer konkursu:   4/2017 

Zakres tematyczny operacji dotyczy :    zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wysokość limitu środków:    300 000,00zł

Forma wsparcia: do 85% refundacji kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych (max 300 tyś. zł) i 63,63% refundacji kosztów kwalifikowanych dla podmiotów sektora finansów publicznych.

 

You may also like...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast