Światowy Dzień Zdrowia

W dniu 7 kwietnia, jak co roku, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.

„Zdrowie dla wszystkich” to hasło Światowego Dnia Zdrowia 2019

Nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia” – Dyrektor Generalny WHO

 

,,Zdrowie dla wszystkich’’ to nie tylko hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja będąca naczelnym drogowskazem przez ponad 70 lat działania Światowej Organizacji Zdrowia.

Celem Światowego Dnia Zdrowia jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu.  ,,Powszechny’’ oznacza ,,dla wszystkich’’, bez dyskryminacji i pominięcia kogokolwiek. Wszyscy i wszędzie mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, których potrzebują bez jednoczesnego spychania na skraj ubóstwa.

Rola powszechnej opieki zdrowotnej

Kraje, które inwestują w powszechną opiekę zdrowotną, inwestują de facto w kapitał ludzki. Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe nie tylko sprzyja poprawie zdrowia obywateli i oczekiwanej długości życia, ale także chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci.

Oto niektóre fakty i liczby opisujące obecny stan powszechnej opieki zdrowotnej

  • Co najmniej połowa światowej populacji nie ma dostępu do niezbędnych usług medycznych
  • Niemal 100 milionów ludzi zostaje zepchniętych do kraju ubóstwa, zmuszona do przeżycia za 1,9 dolara lub mniej z powodu konieczności płacenia za usługi medyczne z własnej kieszeni
  • Prawie 12% światowej populacji przeznacza co najmniej 10% środków z domowego budżetu na wydatki związane ze zdrowiem własnym, chorego dziecka lub innego członka rodziny. Ponoszą wydatki na tzw. ,,sytuacje nadzwyczajne’’
  • Ponoszenie wydatków na sytuacje nadzwyczajne w kontekście służby zdrowia to problem globalny. W bogatszych krajach Europy , Ameryki Łacińskiej i części Azji, które już osiągnęły wysoki poziom dostępu do świadczeń zdrowotnych rośnie ilość obywateli, którzy przeznaczają co najmniej 10% środków z budżetu domowego na koszty związane z opieką zdrowotną ponoszonych z własnej kieszeni

Światowa Organizacja Zdrowia koncertując się na powszechnej opiece zdrowotnej zaplanowała serię wydarzeń w 2019r. Pierwszym z nich jest Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia, będący okazją do globalnych i lokalnych dyskusji na temat sposobów osiągnięcia zdrowia dla wszystkich.

Najważniejsze przesłania Światowego Dnia Zdrowia 2019

  • Powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie tam, gdzie i kiedy jest to konieczne bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego
  • Nikt nie powinien wybierać między dobrym stanem zdrowia, a innymi życiowymi potrzebami
  • Powszechna opieka zdrowotna jest kluczem do zdrowia i dobrostanu ludzi i narodów
  • Każdy kraj powinien zrobić coś, by poprawić powszechny dostęp do opieki zdrowotnej

Może Ci się również spodoba

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast