SPOTKANIE RADY LGD ŚWIDWIN

                                                                 ZAPROSZENIE

Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” zaprasza członków Rady                    na VI Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy                    w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego – 4/2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 października 2017 roku o godz. 9:00                        w siedzibie LGD – ”Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie ul. Kołobrzeska 43,                                  78-300 Świdwin

Program posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego”                                                                              w dniu 19 października 2017

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór sekretarza obrad.
 5. Przedstawienie porządku posiedzenia i jego zatwierdzenie.
 6. Zatwierdzenie oceny formalnej i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Zatwierdzenia listy wniosków o przyznanie pomocy kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD i nie kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD złożonych w ramach konkursu nr 4/2017.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD spośród wniosków kwalifikujących się do wsparcia.
 8. Ocenę wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru.
 9. Wybór wniosków o przyznanie pomocy.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 11. W sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy zgodnych z LSR.
 12. W sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 13. W sprawie zatwierdzenia listy operacji nie wybranych.
 14. W sprawie wybrania/ niewybrania operacji w stosunku do każdego ocenionego wniosku.
 15. Podpisanie uchwały podjętej w trybie obiegowym z dnia 08.09.2017r.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie Posiedzenia Rady LGD – „Powiatu Świdwińskiego”.

 

 

Z poważaniem:

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Horoch-Tomczak

Zaposzenie na Posiedzenie Rady LGD

You may also like...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast