ROCZNICA WYZWOLENIA BRZEŻNA

ROCZNICA WYZWOLENIA BRZEŻNA

 

Dnia 6 marca 2017 roku w Brzeżnie pod pomnikiem poświęconym Pierwszym Osadnikom Naszej Gminy odbyły się uroczyste obchody 72 Rocznicy Wyzwolenia Brzeżna. To jeden z najważniejszych dni w historii naszej małej ojczyzny. To dzień, w którym mieszkańcy mogą podziękować wszystkim bohaterom marcowych wydarzeń roku 1945, za ich waleczność i hart ducha. Uroczystość rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym w hołdzie walczącym o Wolność i Niepodległość przedstawiciele władz samorządowych, Związku Kombatantów Polski i Byłych Więźniów Politycznych, Zespołu Szkół Publicznych im. Kardynała Ignacego Jeża w Brzeżnie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej złożyli pod pomnikiem kwiaty i zapalili znicze. Uroczysty charakter rocznicy podkreśliła warta Kompanii Honorowej pełniona przez OSP Brzeżno oraz uczniów miejscowych szkół. Zebrani wysłuchali prelekcji na temat wydarzeń roku 1945 wygłoszonej przez nauczyciela historii Pana Andrzeja Janasa.  Kolejnym punktem obchodów było złożenie kwiatów pod obeliskami znajdującymi się na terenie Gminy.

 

 

You may also like...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast