REWITALIZACJA

 

Chcesz mieć wpływ na miejsce w którym mieszkasz? Weź udział w rewitalizacji naszej gminy!

W związku z rozpoczętym procesem rewitalizacji na terenie gminy Brzeżno, który stanowi podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach gminy, wymagających szczególnego wsparcia, zachęcam wszystkich, którzy pragną mieć swój osobisty wkład w rozwój i zaplanowanie zmian, do aktywnego uczestnictwa w aktywizacji lokalnej społeczności.

Dzięki Waszemu uczestnictwu w projekcie rewitalizacji, możliwe będzie opracowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) na terenie wszystkich miejscowości naszej gminy, co z kolei umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach LPR przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości naszych mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia naszej społeczności lokalnej.

Dzięki nam wszystkim rewitalizacja może stać się kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

Jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, możecie wnieść Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

Zapraszam serdecznie do przyłączenia się do wspólnej inicjatywy i uczestnictwa w spotkaniach animacyjnych w Państwa Sołectwie.

Wójt Gminy Brzeżno

Harmonogram spotkań animacyjnych

Może Ci się również spodoba

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast