Pomiary batymetryczne jezior w gminie Brzeżno

  Jezioro Klęcko - pomiary batymetryczne W gminie Brzeżno miały miejsce prace batymetryczne, mające na celu określenie głębokości, powierzchni i struktury dna wybranych jezior.

Pomiarami zostały objęte trzy jeziora: Więcław, Brzeżno oraz największe w powiecie świdwińskim – Jezioro Klęckie. Podczas prac pobrano dane z kilkunastu tysięcy punktów pomiarowych, co pozwoliło na utworzenie dokładnych map batymetrycznych. Na bazie zebranego materiału powstały również trójwymiarowe wizualizacje ukształtowania dna zbiorników. Dodatkowo przeprowadzono szczegółową inwentaryzację brzegów jezior pod kątem infrastruktury wędkarskiej, roślinności przybrzeżnej i podwodnych przeszkód.

W wyniku prac określono powierzchnie i punkty maksymalnej głębokości zbiorników:

  • Jezioro Klęckie – powierzchnia 100,7 ha, maksymalna głębokość 13,8 m
  • Jezioro Brzeżno – powierzchnia 24,3 ha, maksymalna głębokość 7,7 m
  • Jezioro Więcław – powierzchnia 28,6 ha, maksymalna głębokość 5,3 m

Prace pomiarowe prowadziła firma EKO-MAP. Zebrane informacje posłużą do utworzenia map batymetrycznych w wersji analogowej i elektronicznej. Plany batymetryczne będą również dostępne w pakietach dostosowanych do odczytu w echosondach wędkarskich.

You may also like...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast