Na bieżąco - aktualności i wydarzenia Blog

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!

Związek Banków Polskich oraz Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie promują materiały informacyjne dotyczące ochrony przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Akcja realizowana jest wspólnie z Komendą Główną Policji i trwa już od 14 lat....

Wsparcie dla gospodarstw rolnych

Szanowni Rolnicy, Można uzyskać wsparcie na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym! W ramach zmian w PROW 2014–2020 będzie m.in. realizowany nowy obszar F „Zielona energiaw gospodarstwie rolnym” w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw...

ANKIETA

ANKIETA

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” przygotowuje się do prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027.W celu określenia Państwa potrzeb, oczekiwań, opinii oraz kierunków rozwoju regionu w kolejnym okresie programowania zwracamy się z...

KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE W GMINIE

Gmina Brzeżno w ramach II naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskała wsparcie finansowe na łączną kwotę 3 182 500,00 zł. Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania Wykonawców robót budowlanych dla następujących inwestycji: ...