Otwarty Punkt Informacyjny – Konsultacje Społeczne

Informujemy, że od marca b.r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 2, otwarty został PUNKT INFORMACYJNY dotyczący konsultacji społecznych w zakresie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji na: https://brzezno.iq.pl/konsultacje-spoleczne/

Może Ci się również spodoba