Ogłoszenie o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw
Termin składania wniosków: od 19.12.2016 do 17.01.2017 roku.

Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej

Wysokość limitu środków: 770 000,00zł
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”,
ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Forma wsparcia: premia –ryczałt w wysokości 70 000,00zł.
W tej edycji naborów, aby projekt mógł mieć możliwość otrzymania dofinansowania powinien uzyskać co najmniej 40 % ogółu punktów możliwych do uzyskania (na 28 możliwych zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru).
Warunki udzielenia wsparcia- należy złożyć dwa egzemplarze wniosków o przyznanie pomocy w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów, Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenia wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego” http://www.lgd-swidwin.org.pl” www.lgd-swidwin.org.pl – zakładka „Ogłoszenia o naborach”. Wszelkie pytania należy składać w Biurze Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”. Pytania należy kierować na adres email: „mailto:biuro@lgd-swidwin.org.pl” biuro@lgd-swidwin.org.pl lub telefonicznie: 94 36 500 88, tel. kom. 723 319 975.

You may also like...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast