Oferta realizacji zadania publicznego

W związku z obowiązkiem udostępniania informacji na temat realizacji zadań publicznych, opublikowana zostaje UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

Promocja kultury i tradycji Gminy Brzeżno

You may also like...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast