Nabór wniosków dla przedsiębiorców

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020
w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw
Termin składania wniosków: od 19.12.2016 do 17.01.2017 roku
Zakres tematyczny operacji: rozwijanie działalności gospodarczej
Wysokość limitu środków: 1 160 000,00zł
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”,
ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Forma wsparcia: do 70% refundacji kosztów kwalifikowalnych (max. 300 tys. zł)
W tej edycji naborów, aby projekt mógł mieć możliwość otrzymania dofinansowania powinien uzyskać co najmniej 40 % ogółu punktów możliwych do uzyskania (na 28 możliwych zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru).
Warunki udzielenia wsparcia- należy złożyć dwa egzemplarze wniosków o przyznanie pomocy w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów, Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenia wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego” http://www.lgd-swidwin.org.pl www.lgd-swidwin.org.pl – zakładka „Ogłoszenia o naborach”. Wszelkie pytania należy składać w Biurze Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”. Pytania należy kierować na adres email: mailto:biuro@lgd-swidwin.org.pl biuro@lgd-swidwin.org.pl lub telefonicznie: 94 36 500 88, tel. kom. 723 319 975.

You may also like...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast