Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” ogłosiła 3 nabory

Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” ogłosiła 3 nabory na powierzenie grantów w zakresie projektów grantowych.

Nabory dotyczą następujących zakresów tematycznych:

  1. Numer konkursu: 1/2018/G

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Planowane do realizacji zadania: Kursy/doradztwo/szkolenia w tym wyjazdy studyjne wzmacniające kapitał społeczny.

  1. Numer konkursu: 2/2018/G

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmiany klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Planowane do realizacji zadania: Imprezy aktywizujące mieszkańców, mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego.

  1. Numer konkursu: 3/2017/G

Zakres tematyczny operacji: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Planowane do realizacji zadania: Działania promujące obszar LGD, w tym turystykę, produkty i usługi lokalne

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów, Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego” www.lgd-swidwin.org.pl – zakładka „Ogłoszenia o naborach”. Wszelkie pytania należy składać w Biurze Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”. Pytania należy kierować na adres email: biuro@lgd-swidwin.org.pl lub telefonicznie: 94 36 500 88, tel. kom. 723 319 975.

Informujemy, że na stronie pojawił się również harmonogram szkoleń dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o powierzenie grantu. Harmonogram również w załączeniu.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2153680.html

Ogłoszenie o naborze 1.2018.G

Ogłoszenie o naborze 2.2018.G

Ogłoszenie o naborze 3.2018.G

Harmonogram_szkoleń_dla_beneficjentów 2018 do Panoramy

You may also like...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast