Konsultacje społeczne dot. rozwoju obszarów wiejskich

Rozpoczęły się konsultacje społeczne opracowanego przez Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim dokumentu pn. „Zarys strategii rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim”.

You may also like...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast