Konkursu pn. „Zachodniopomorski Rolnik Roku”

Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że dnia 3 grudnia 2018 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Konkursu pn.. „Zachodniopomorski Rolnik Roku”.

W konkursie mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia oraz inne osoby prawne prowadzące przez okres co najmniej 2 lat działalność rolniczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Konkurs prowadzony jest w sześciu kategoriach:

  1. produkcja roślinna,
  2. produkcja zwierzęca,
  3. produkcja ekologiczna,
  4. działy specjalne produkcji rolniczej,
  5. pszczelarstwo,
  6. hodowla ryb.

Jest to pierwszy tego typu konkurs w województwie zachodniopomorskim, a jego ideą jest wyłonienie i promowanie najlepszych w swojej dziedzinie.

Przewidziana pula nagród w konkursie to aż 60 000 zł.

Laureaci konkursu, w każdej z sześciu wymienionych wyżej kategorii, otrzymają tytuł „Zachodniopomorskiego Rolnika Roku” oraz nagrodę finansową w wysokości  10 000 zł.

Termin składania wniosków trwa od 3 grudnia 2018 roku do 29 marca 2019 roku.

W związku z powyższym zapraszamy rolników indywidualnych, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia oraz inne osoby prawne prowadzące przez okres co najmniej 2 lat działalność rolniczą z terenu Państwa Miasta/Gminy/Powiatu do udziału i zgłaszania kandydatur w konkursie.  Jednocześnie informuję, że Regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne załączniki są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie www.rolnikroku.wzp.pl.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu z pracownikami Wydziału Rolnictwa i Rybactwa:

Kierownik Biuro ds. modernizacji i promocji obszarów wiejskich – Bartłomiej Toszek 91-44-10-208,

Inspektor – Agnieszka Cieślicka, tel. 91-44-10-217.

You may also like...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast