Konkurs o tytuł „Policjanta, który mi pomógł”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP pod patronatem komendanta głównego Policji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu „Razem Bezpieczniej” ogłasza konkurs „POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ”

Kandydatów do tegorocznego konkursu mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) w terminie do 31 maja br.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl

You may also like...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast