„Kierunek poMOC” – nabór uczestników projektu

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „AKORD” rozpoczyna nabór uczestników do drugiego etapu projektu „Kierunek poMOC: budowa Powiatowego Centrum Wolontariatu”. Zapraszamy mieszkańców powiatu świdwińskiego do udziału w warsztatach, wizytach studyjnych i działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

plakat_A3Podstawowym celem projektu jest promocja idei wolontariatu wśród społeczności lokalnej. Pierwszy etap projektu był realizowany w okresie od maja do grudnia 2015 roku, a udział w działaniach wzięły dwie grupy- młodzież szkolna (15 osób) oraz seniorzy (10 osób). Uczestnicy wzięli udział w cyklu warsztatów (m.in. podstawy życia społecznego, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy), wizytach studyjnych do instytucji otwartych na współpracę z wolontariuszami (Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy „Radość” w Połczynie Zdroju, szkółka leśna w Kartlewie) oraz w wyjazdach integracyjnych. Przy współudziale wolontariuszy zostały przygotowane obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w których udział wzięli przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.

W 2016 roku będzie realizowany drugi etap działań. Zapraszamy mieszkańców powiatu do uczestnictwa w działaniach- w okresie od stycznia do maja odbędą się warsztaty, wizyty studyjne, wyjazd integracyjny oraz impreza środowiskowa- Majówka z Wolontariatem. Zapewniamy ubezpieczenie oraz zwrot kosztów transportu na zajęcia.

Aby wziąć udział w zajęciach należy spełnić następujące warunki:
być mieszkańcem powiatu świdwińskiego,
pozostawać osobą nieaktywną zawodowo (osoby bezrobotne, niepełnosprawne, młodzież, studenci, emeryci),
dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Wolontariatu wypełnioną kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie projektu),

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Powiatowe Centrum Wolontariatu jest zlokalizowane w Świdwinie (ul. Kościuszki 15, przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej: www.wolontariatswidwin.wordpress.com

Projekt „Kierunek poMOC: budowa Powiatowego Centrum Wolontariatu” otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

You may also like...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast