Jak prawidłowo zgłaszać zdarzenia do straży pożarnej?

Jak prawidłowo zgłaszać zdarzenia do straży pożarnej?

Jeśli jesteś świadkiem pożaru, wypadku drogowego lub innej sytuacji powodującej zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, mienia lub środowiska – ZGŁOŚ ten fakt do jednostki Państwowej Straży Pożarnej pod numer alarmowy 998. Możesz również wykorzystać europejski numer alarmowy służb ratowniczych 112, zwłaszcza wtedy, gdy nie jesteś w stanie określić charakteru zagrożenia (jaką służbę zawiadomić). Numer „112” zapewnia wymianę informacji między dyspozytorami różnych służb.

JAK ZGŁOSIĆ ZDARZENIE?

Podaj dokładny ADRES zdarzenia z określeniem nazwy miejscowości (określając miejsce podajemy np. numer klatki schodowej i piętro, na którym jest pożar, odległość i nr drogi, na której zdarzył się wypadek itp.). Należy również podać dodatkowe  informacje dotyczące szybkiego dotarcia do miejsca zdarzenia np. od jakiej ulicy jest najlepszy dojazd do budynku, z której strony jest wejście do budynku itp.

Określ CO SIĘ WYDARZYŁO. W przypadku wypadku drogowego należy podać ilość samochodów biorących udział w zdarzeniu, ilość i stan poszkodowanych, czy poszkodowani są uwięzieni w pojazdach, czy ruch na drodze jest zablokowany itp.

Podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego zgłaszasz zdarzenie.

Nie odkładaj słuchawki, zanim nie usłyszysz potwierdzenia, że dyspozytor przyjął zgłoszenie.

PAMIĘTAJ !!!

– podczas zgłaszania zdarzenia zachowaj spokój i opanowanie,

– precyzyjnie podaj adres (lokalizację) zdarzenia,

– Twój numer telefonu jest zawsze identyfikowalny, a rozmowa z dyspozytorem rejestrowana,

– za nieuzasadnione blokowanie linii alarmowej (np. by „tylko sprawdzić” czy linia działa) GROŻĄ SANKCJE KARNE.

Może Ci się również spodoba