Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi praktykami firmy „Nasza S.A.”
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Świdwinie ostrzega przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi stosowanymi przez przedstawicieli firmy telekomunikacyjnej „Nasza S.A.” z siedzibą w Warszawie. Praktyki te polegają na podszywaniu się pod pracowników firm telekomunikacyjnych z którymi konsumenci mają zawarte umowy (podczas rozmowy telefonicznej konsument nie wie, że rozmawia z inną firmą telekomunikacyjną). Rzecznik apeluje o rozwagę i ostrożność oraz czytanie dokumentów przed ich podpisaniem. Osoby, które pod wpływem wprowadzenia w błąd przez pracowników Nasza S.A. podpisały umowę – mają 14 dni na odstąpienie od tej umowy, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. W tym celu należy wysłać do przedsiębiorcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy – wzór w załączeniu. Odstąpienie od umowy najlepiej wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz należy zachować kopię pisma dla siebie. Dodatkowych informacji Rzecznik Konsumentów udziela we wtorki i czwartki w Starostwie Powiatowym w Świdwinie ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin (II piętro, pokój nr 23), nr tel. 94 36 50 322.

You may also like...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast