Dofinansowanie do usługi demontażu i utylizacji azbestu w 2018 r.

Dofinansowanie do usługi demontażu i utylizacji azbestu w 2018 r.

               Gmina Brzeżno informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, że mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z demontażem i utylizacją azbestu. Dofinansowanie obejmuje demontaż, odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

               Zainteresowani utylizacją azbestu mieszkańcy (właściciele nieruchomości) proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 15 maja 2018 r.

               Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Brzeżno, 78-316 Brzeżno 50, pokój nr 11, tel. 94 36 42 749 w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek – piątek, od 7:00 do 15:00. Poniżej do pobrania formularz wniosku.

Uwaga! Warunkiem otrzymania dofinansowania do ww. usługi jest otrzymanie przez Gminę Brzeżno dotacji w wysokości nie mniejszej niż 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz kolejność wpływu wniosków.

Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania wyrobów zawierających azbest

Załącznik nr 1 do zarządzenia – zasady

wniosek o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest

You may also like...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast