Kategoria: Realizacja zadań publicznych

Zarządzenie Wójta Gminy Brzeżno

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Brzeżno z dnia 5 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pn. „Prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych na terenie Gminy Brzeżno”.

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY BRZEŻNO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRZEŻNO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Brzeżno oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt...

Zarządzenie Wójta Gminy Brzeżno

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Brzeżno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pn. „Prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych na terenie Gminy Brzeżno”.

Zarządzenie Wójta Gminy Brzeżno

Zarządzenie Wójta Gminy Brzeżno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej na terenie Gminy Brzeżno”. Zarządzenie nr 4-2019

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast