Apel o pomoc po pożarze szkoły w Radowie Wielkim

Apel o pomoc!!!

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem powstało z inicjatywy grupy rodziców dzieci dotkniętych różnymi formami niepełnosprawności. Rejestrację sądową Stowarzyszenie uzyskało 23.09.2003r. a już następnego dnia powołało „do życia” placówkę oświatową – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Radowie Wielkim, która z biegiem czasu powiększyła się o Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Oddziały Przedszkolne, obejmuje opieką i terapią najmłodsze dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Nasza szkoła jest placówką rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczą, która działa na rzecz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, zespołem Aspergera.  Misją placówki jest objęcie opieką edukacyjną i terapią dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stymulowanie zaburzonych funkcji oraz przygotowanie wychowanków na miarę ich możliwości do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie, środowisku i społeczeństwie, przy uwzględnieniu zasad współczesnej oligofrenopedagogiki, wykorzystaniu metod dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności wychowanków. Nasza szkołą jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazuje się tu wiedzę i kształtuje umiejętności, motywuje do sumiennej pracy, rozwija zainteresowania wychowanków.

Placówka usytuowana jest w malowniczej okolicy, w pobliżu lasu. Uroku temu miejscu dodaje otaczająca zieleń sprzyjająca zdrowemu obcowaniu z przyrodą. Teren szkoły jest  ogrodzony, przestrzenny, zazieleniony, znajduje się tu m.in. Plac Aktywności Dziecka, siłownia zewnętrzna a także boisko szkolne umożliwiające prowadzenie różnorodnych zajęć
i zabaw ruchowych. Teren otaczający Ośrodek jest bezpieczny, estetyczny, zadbany.

Dnia 18 grudnia 2018r. doszło do pożaru, w wyniku którego ucierpiała nowo wybudowana część szkoły. Pożar strawił większą część dachu. W wyniku zdarzenia ucierpiały również znajdujące się poniżej sale dydaktyczne. Zniszczeniu uległ wysokiej jakości sprzęt elektroniczny m.in. komputery, tablety, niedawno zakupione tablice interaktywne, podłogi interaktywne (fun floor), oczyszczacze powietrza (aera max) jak również znaczna część mebli i  pomocy dydaktycznych.

W szkole uczy się 130 dzieci, które dojeżdżają z kilku powiatów województwa zachodniopomorskiego. To jedyne takie miejsce w tej okolicy, gdzie dzieci
z niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi i autyzmem mogą się kształcić.

Na dzień dzisiejszy cała „nowa” część szkoły jest wyłączona z użytku a co za tym idzie dzieci i młodzież nie mają możliwości kontunuowania regularnej edukacji
i specjalistycznej terapii.

W zaistniałej sytuacji zwracamy się do Państwa z  ogromną  prośbą o pomoc. 

 

WIELKA MOC JEST W LUDZIACH. PAŃSTWO RÓWNIEŻ MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO JAK NAJSZYBSZEGO POWROTU DO NASZEJ CODZIENNOŚCI. WIERZYMY, ŻE NIE SĄ PAŃSTWU OBOJĘTNE LOSY TYCH,  KTÓRZY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ WSPARCIA I POMOCY OSÓB DOROSŁYCH. UFAMY, ŻE DOBRO WYSYŁANE W ŚWIAT WRACA ZE ZDWOJONĄ SIŁĄ.

 

Więcej informacji znajduje się w załącznikach i odnośnikach.

 

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Organization/Stowarzysz-Na-Rzecz-Os%C3%B3b-z-Niepe%C5%82nospr-Intelekt-Ruchow%C4%85-i-z-Autyzmem-499044813588796/

https://pomagam.pl/radowowielkie

https://www.tvn24.pl/pomorze,42/radowo-wielkie-szkole-zniszczyl-pozar-zbiorka-pieniedzy,893630.html

https://szczecin.tvp.pl/40490263/duze-straty-po-pozarze-szkoly-specjalnej-w-radowie-wielkim

https://www.rmf24.pl/goraca-linia/wasze-fakty/news-pozar-szkoly-w-radowie-wielkim-strazacy-walcza-z-ogniem,nId,2737972

Może Ci się również spodoba

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast