74 OBCHODY WYZWOLENIA ZIEM GMINY BRZEŻNO

W dniu 05 mara 2019 r. pod pomnikiem poświęconym Pierwszym Osadnikom Gminy Brzeżno dobyły się 74 obchody wyzwolenia Ziem Gminy Brzeżno. Przedstawiciele władz samorządnych w osobach
Z-cy Wójta Gminy Marzeny Osińskiej, Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Janasa, Przewodniczącego Rady Powiatu Świdwińskiego Jerzego Anielskiego, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeżnie Marzenny Janas oraz Prezesa LOK Brzeżno Tadeusza Pawlikowskiego złożyli wiązanki kwiatów. W obchodach udział wzięli również uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeżnie oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie, którzy zapalili znicze, a także przedstawiciele OSP Brzeżno i OSP Słonowice. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i udział w tegorocznych obchodach.

Może Ci się również spodoba