Podsumowanie „Śniadania z Biznesem”

Powiat Świdwiński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
 „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej”

Cel: wzmocnienie potencjału gospodarczego poprzez przygotowanie nowych stref inwestowania obejmujących infrastrukturę techniczną w bezpośrednim powiązaniu z potrzebami przedsiębiorców.

Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.01.13.00-32-0010/17-00

„Śniadanie z Biznesem”

11 września o godz. 11 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, samorządowcami i przedstawicielami instytucji okołobiznesowych. Inicjatorem spotkania był Starosta Świdwiński Mirosław Majka. Powiat Świdwiński jako jeden z nielicznych w kraju podjął się realizacji inwestycji polegającej na utworzeniu terenów inwestycyjnych. Przedsięwzięcie pod nazwą „Utworzenie i uzbrojenie Strefy Aktywności Biznesowej” (SAB) zostało  realizowane dzięki dotacji uzyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie 1.13  Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych, na podstawie umowy nr RPZP.01.13.00-32-0010/17-00. Całkowita wartość projektu wynosi 3 246 989,85 zł, w tym dofinansowanie 2 210 410,80 zł. Dzięki finansowaniu ze środków unijnych na obszarze około 3,5 ha wydzielono 6 działek inwestycyjnych o różnej powierzchni (od 0,3 ha do 0,63 ha) oraz drogę wewnętrzną. Każda z działek została uzbrojona w media – sieć wodną i kanalizacyjną. Istnieje możliwość przyłącza do sieci energetycznej. Powiat świdwiński zapewnił właściwy dostęp do Strefy komunikując ją z układem drogowym. Położenie SAB jest jednym z jej atutów. Teren inwestycyjny leży w granicach administracyjnych miasta Świdwin, przy ul. Spółdzielczej będącej drogą powiatową 1074Z. Odległość: od drogi wojewódzkiej 162 Kołobrzeg-Drawsko Pomorskie – 0,7 km, od drogi krajowej S6 – 50 km, od Szczecina – 115 km, od Berlina 235 km. Zaledwie 0,7 km od Strefy znajduje się stacja benzynowa, 2 km stacja kolejowa. Obszar został włączony do projektu Polska Strefa Inwestycji i objęty preferencjami fiskalnymi.

Wpływ na decyzję powiatu świdwińskiego o utworzeniu Strefy Aktywności Biznesowej mieli przedsiębiorcy. Połączenie możliwości samorządu powiatowego i potencjału przedsiębiorców wpłynie na rozwój rynku pracy, a w przyszłości również na jakość życia mieszkańców. Podobnie jak inne regiony, tak i powiat świdwiński zmaga się z problemem demograficznym – odpływem mieszkańców. Stąd wyjątkowa troska o tworzenie komfortowych warunków do pozostania w powiecie świdwińskim, albo wyboru powiatu jako miejsca do życia.

Zaprezentowano szczegółowo ofertę inwestycyjną powiatu świdwińskiego, w tym również dostępne za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, narzędzia wpływające na rozwój lokalnego rynku pracy. Luźna forma spotkania jaką było wspólne śniadanie zachęciła uczestników do dyskusji na temat potrzeb i oczekiwań inwestorów oraz możliwości lokalnych samorządów. Dla każdego z uczestników przygotowano pakiet materiałów informacyjnych na temat Strefy Aktywności Biznesowej w Świdwinie.

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem inwestycji w SAB zapraszamy do biura projektu:


Starostwo Powiatowe w Świdwinie, ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin, pok. 30 i 31
tel. 943650306/943650313
e-mail: sab@powiatswidwinski.pl

Może Ci się również spodoba