Miesięczne Archiwum: Marzec 2019

Obchody Dnia Sołtysa w Gminie Brzeżno

W dniu 09.03.2019 r. w Gminnej  Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z sołtysami Gminy Brzeżno. W uroczystościach uczestniczyli włodarze gminy: Wójt Gminy Sławomir Koruc, Zastępca Wójta Marzena Osińska oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Janas...

Jak prawidłowo zgłaszać zdarzenia do straży pożarnej?

Jak prawidłowo zgłaszać zdarzenia do straży pożarnej? Jeśli jesteś świadkiem pożaru, wypadku drogowego lub innej sytuacji powodującej zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, mienia lub środowiska – ZGŁOŚ ten fakt do jednostki Państwowej Straży Pożarnej...

STOP POŻAROM TRAW !

W związku z okresem, w którym wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych oraz trwającą akcją pt. „Stop pożarom traw”,  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zachęca wszystkich do zapoznania się z informacjami...

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BRZEŻNO

W dniu 06.03.2019 r.  Gmina Brzeżno podpisała umowę o przyznaniu pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno”. Inwestycja obejmuje działki nr 247/269 oraz 248 obręb Brzeżno. Realizacja zadania zostanie...

74 OBCHODY WYZWOLENIA ZIEM GMINY BRZEŻNO

W dniu 05 mara 2019 r. pod pomnikiem poświęconym Pierwszym Osadnikom Gminy Brzeżno dobyły się 74 obchody wyzwolenia Ziem Gminy Brzeżno. Przedstawiciele władz samorządnych w osobach Z-cy Wójta Gminy Marzeny Osińskiej, Przewodniczącego Rady Gminy...

FLORIANY 2019

FLORIANY 2019 Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara może trafić do Twojej OSP Pozostało zaledwie kilkanaście dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast